• Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • pw_czs
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • pw_czs

 Obnova in energetska sanacija zadružnega doma na Vogrskem in sanacija osnovne šole v Bukovici sta največji investiciji 4,1 milijonskega proračuna občine Renče Vogrsko, kot je povedal župan Tarik Žigon

V predlogu proračuna, ki so ga včeraj svetniki z nekaj pomislekov potrdili, sta dve investiciji, ki porabita ves investicijski denar, je izpostavil svetnik Radovan Rusjan iz Združenja Skupaj

Žan Bric iz Liste za vas pa je poudaril, da v prihodnjih proračunih pričakuje več denarja za panoge, ki prinašajo občini oplemeniten denar:

Drugo branje proračuna bodo svetniki predvidoma opravili na aprilski seji.

 

MONG bo v kratkem zastopal še en podžupan, in sicer bo to po pričakovanjih svetnik Simon Rosič iz liste Goriška.si, ki bo zadolžen za področje športa, športnga turizma, prireditev in krajevnih skupnosti. Svetniki so namreč včeraj potrdili spremembo statuta, a namesto štirih, bodo le trije, kot je z amandmajem, ki je bil tudi sprejet, predlagala Lista Mateja Arčona.

je povedala svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. Če bo novogoriška občina imela le tri, bo to še vedno manj kot ostale mestne občine, je predlog podprl Robert Golob iz istoimenske liste:

Sicer pa je na mestni občini že prišlo do nekaterih kadrovskih sprememb, v sredo je delo vodje kabineta novogoriškega župana nastopil Gorazd Božič, postopek za imenovanje nove direktorice uprave sicer še poteka, neuradno se je kot edina na javni natečaj prijavila Maja Vadjunec Grapulin, bodo pa nato sledile še nekatere dodatne zaposlitve, kot je napovedal župan Klemen Miklavič:

Brez pripomb so včeraj mestni svetniki potrdili tudi imenovanje Mateja Arčona za predsednika skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO.

 

Potem ko je občina Šempeter-Vrtojba v začetku lanskega leta kupila od leta 2011 zaprt objekt nekdanje Mercatorjeve trgovine v središču Vrtojbe, je občinska uprava včeraj predlagala, da ga prodajo, a je predlog naletel na neodobravanje oz. pomisleke nekaterih svetnikov, zato ga je župan Milan Turk umaknil z glasovanja.

Zavod Antonina, ki ima šolo in vrtec po programu montessori je sredi lanskega leta svojo pobudo za selitev v Vrtojbo predstavil občinskemu svetu, ki jo je načelno podprl. Turk je nameraval stavbo postaviti na javno dražbo, a so svetniki SD in nekateri drugi predlagali, da občina najprej povpraša krajane, kaj si želijo v njej. Predsednica občinskega odbora DeSUS Anita Manfreda prodaji nasprotuje:
Zato so sklenili, da na občinski svet povabijo direktorja novogoriškega doma upokojencev, nato pa naj bi župan sklical zbor krajanov. Občina je sicer že pridobila cenitev nepremičnine in znaša 10.000 več, kot je sama plačala zanjo, to je bilo 185.000 evrov. Medtem pa nastajajo v stavbi, v kateri mora ostati zaklonišče, ki ga je dolžan vzdrževati lastnik, precejšnji stroški, okrog 1.600 evrov mesečno, predvsem zaradi vodovodnega priključka, čeprav so prostori prazni.

Potem ko so zaradi povišanja cen vodarine lani v mestni občini Nova Gorica uvedli začasno subvencijo, ki se je iztekla lani, se bodo v kratkem cene položnic, kot kaže, ponovno dvignile. Kar 1.7 mio evrov je namreč trenutno dolžno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica občinam ustanoviteljicam, levji delež ima prav novogoriška. Nov elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, v katerem je predviden dvig cen za dobrih 5 evrov, sicer ne gre naprej na občinski svet, je danes povedal novogoriški župan Klemen Miklavič, ki novim cenam nasprotuje:

 

Bo pa zahteval pregled in tudi znižanje stroškov poslovanja in iskanje drugih načinov, da se bodo cene na položnicah znižale. In zakaj povišanje?

 

A direktor novogoriškega podjetja Vodovodi in kanalizacija, Miran Lovrič zanika, da gre za namerno zavlačevanje zaradi volitev

Kot dodaja, je povišanje predvsem na račun tega, medtem ko se cena vode in kanalščine celo nekoliko niža:

Novogoriški župan je ob tem napovedal, da bo skupaj s kolegi iz ostalih občin ustanoviteljic preučil elaborat. Nov naj bi pred občinske svetnike prišel čez približno pol leta.

 

 

 

 

Skupna platforma, ki bo kolesarskim navdušencem na enem mestu nudila vse podatke o ponudbi, storitvah za kolesarje in zbirko vseh tur, je nujna, so so bili enotni tako ponudniki kolesarskih storitev kot različna turistična združenja in organizacije iz naše regije, ki so se včeraj zbrali na delavnici na Obrtni zbornici Ajdovščina

je povedala vodja Kampa Tura na Gradišču pri Vipavi, Bojana Curk. Nekateri ponudniki so izpostavili tudi problem cestne varnosti, kar predstavlja veliko težavo tudi v zgornjem Posočju. Na kaj pa opozarjajo kolesarski gostje?

pa je strnil Matic Štrancar iz Alpe Adria Adventures. Rešitve bodo iskali tudi v okviru projekta Inter bike 2, kjer je eden izmed partnerjev tudi ajdovska razvojna agencija ROD. Direktorica Brigita Habjan Štolfa:

Skupna platforma bo v tem letu nastala s pomočjo sredstev projekta INTER BIKE II, programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija. Projekt je sicer namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih in odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Partnerjev v projektu je 5, vodilni je Regionalni razvojni center Koper.

 

Potem ko so projekti, za katere bodo goriška, novogoriška in šempetrsko-vrtojbenska občina porabile 10 milijonov evrov, pridobljenih v okviru EZTS GO, že določeni, pa je ob podpisu pogodbe za ureditev kampa in postajališča za avtodome v Vrtojbi župan Klemen Miklavič menil, da je treba že snovati novo generacijo projektov:

Miklavič je navedel tudi izhodišča oz. področja, na katerih naj bi sloneli prihodnji čezmejni projekti.
Novi župan mestne občine je napovedal tudi nekaj sprememb v sestavi skupščine, kjer naj bi zamenjali nekatere predstavnike novogoriške občine. Potem ko Robert Golob, prejšnji predsednik skupščine, ni želel sprejeti novega mandata, je mestni svet v prejšnjem sestavu za manjkajočega člana imenoval Marjana Pintarja, a kot kaže na njegovo mesto prihaja nekdanji župan Matej Arčon, ki naj bi skupščino EZTS GO tudi vodil.
 Funkcija predsednika skupščine EZTS je sicer predvsem častne narave in se opravlja brez plačila.

Občina Kanal je na poti pridobitve znaka Zelena destinacija / Green Destination, ki bo poleg primerljivosti z drugimi mednarodnimi destinacijami kanalski občini in ponudnikom omogočila boljšo promocijo in prepoznavnost. Potem ko je občina oktobra podpisala t.i. Zeleno politiko, torej zavezo da bo delovala okolju prijazno,

je povedala koordinatorka projekta Nika Testen. Kot dodaja, ponudniki sami opažajo, da je treba več energije vložiti v širitev nastanitvene ponudbe.
V kanalski občini novo turistično sezono sicer pričenjajo z dvema novima apartmajema.

O tem, da bi se 6 občin ožje Goriške povezalo z Zavodom Sopotniki, ki bi nato na območju teh občin zagotavljal brezplačne prevoze za starejše občane, je govora že več časa. A kot kaže, je kljub izkazanemu interesu, projekt prevelik finančni zalogaj. V občini Miren – Kostanjevica so medtem poskusno začeli s storitvijo, ki jo izvajajo skupaj z Društvom paraplegikov Severne Primorske. Župan Mauricij Humar

Prevozov sicer ni veliko, in sicer nekaj na teden. V sosednji občini, Renče - Vogrsko, stopajo po enaki poti, kot je povedal župan Tarik Žigon:
Kot so ocenili, bi šlo za okrog 10 prevozov na teden, a ne le za starejše občane:

Stran 9 od 152

Studio

 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  V ŽIVO: 05 330 28 28

  SMS: 041 760 300

Program

Oglaševanje

 • Marketing

  05/3302833

  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kontakt

Kromberk, Industrijska cesta 5
Nova Gorica, 5000
+386 5 330 28 33